โควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน
 การเผยแพร่:2020-06-24 15:41:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เนื่องจากวิกฤตโควิด-19  อุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  จำนวนผู้โดยสารเครื่องบินลดลงเป็นจำนวนมาก  สมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า  ปีนี้  จำนวนผู้โดยสารในอุตสาหกรรมการบินจะลดลง 4,600 ล้านคน  ซึ่งจะสร้างความเสียหายมูลค่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 

นอกจากนี้การเดินทางทางเครื่องบินจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง  การให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยและความสะอาดของอากาศในเครื่องบิน  ฝ่ายตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยยังจะจัดการตรวจสุขภาพ  รวมทั้งการขึ้นเครื่องบินด้วยระบบการจำแนกใบหน้า  เป็นต้น

มีความเป็นไปได้ที่ที่นั่งตรงกลางบนเครื่องบินจะเป็นบริเวณปลอดผู้โดยสาร  ผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  ในอนาคตเพื่อป้องกันความแออัดในเครื่องบิน  สายการบินต่าง ๆ อาจจะจัดผู้โดยสารชั้นประหยัดขึ้นเครื่องก่อน  (Bo/Zhou)


ช่องแนะนำ