จีนออกรายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 การเผยแพร่:2020-06-24 15:41:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 23 มิถุนายน  ที่กรุงปักกิ่ง  มีการจัดพิธีเผยแพร่รายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประจำปี 2020  ที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยทะเลจีนใต้ของจีน  นี่เป็นรายงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกฉบับที่ 3 ของสถาบันวิจัยทะเลจีนใต้ของจีน  ต่อจากรายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประจำปี 2016  และรายงานว่าด้วยกำลังทหารของญี่ปุ่นประจำปี 2018

รายงานว่าด้วยกำลังทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประจำปี 2020 ดังกล่าวได้เรียบเรียงและวิเคราะห์อย่างรอบด้านเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารประเภทต่างๆ ของสหรัฐฯในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้  รวมทั้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำรงอยู่ของทหารสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วย (Yim/Zhou)   


ช่องแนะนำ