รัฐมนตรีต่างประเทศจีน-รัสเซีย-อินเดียประชุมทางไกล
 การเผยแพร่:2020-06-24 15:45:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 23 มิถุนายน  นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้ประชุมหารือทางไกลกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย และดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกร รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดีย

นายหวัง อี้ ระบุว่า  การสร้างสรรค์โลกหลังวิกฤตโควิด-19 ให้มีสันติภาพ  เสถียรภาพ  เปิดกว้าง  มีความหลากหลาย  ร่วมมือกัน  และได้รับชัยชนะร่วมกันมากยิ่งขึ้นนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศต่าง ๆ และสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาแห่งยุคสมัย

นายหวัง อี้ ได้เสนอข้อเสนอ 3 ประการเพื่อความร่วมมือระหว่างจีน-รัสเซีย-อินเดีย  ได้แก่  1. ยืนหยัดระบบพหุภาคี  ปรับปรุงธรรมาภิบาลของโลกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  2. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต้านโควิด-19  ร่วมมือกันเพื่อได้รับชัยชนะของการต่อสู้กับโควิด-19  และ 3. พัฒนากลไกความร่วมมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เพื่อมีพลังรวมของทั้ง 3 ฝ่าย

ด้านนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและดร.สุพรหมณยัม ชัยศังกร รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียระบุว่า  รัสเซีย จีน และอินเดียสนับสนุนระบบพหุภาคีและความหลากขั้วอย่างแน่วแน่  โดยเห็นว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป (Yim/Zhou)   


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ