ทีมแพทย์เคลื่อนที่ที่เขตซินเจียงช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านยากจน
 การเผยแพร่:2020-06-28 16:22:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

\

\

พื้นที่ทางใต้ของเขตปกครองตนเองอุยกุร์ซินเจียงของจีนเป็นเขตยากจน ในปัจจุบันจีนยังมีอำเภอยากจน 52 อำเภอ ในจำนวนนี้มี 10 อำเภอ ที่อยู่ทางภาคใต้ของซินเจียง ซึ่งสาเหตุสำคัญของความยากจนคือโรคภัยไข้เจ็บ และยังถือเป็นอุปสรรคในการหลุดพ้นความยากจน

“ทีมแพทย์จวงซื่อหัว”ที่ประกอบด้วยนายแพทย์และเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลจำนวน 9 คน มีหน้าที่เดินทางไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆ เพื่อดูแลรักษาชาวบ้านที่ยากจน

นางม่ายรึหมู่ หนีซ่า ชาวบ้านในหมู่บ้านกล่าวว่า เราไม่มีความสามารถซื้อตั๋วรถไฟไปโรงพยาบาลที่เมืองอุรุมชี (เมืองเอกเขตซินเจียง) เธอรู้สึกว่า หมอที่เดินทางมาที่หมู่บ้าน และมาช่วยรักษาโรคให้ อำนวยสะดวกและสร้างความสบายใจให้กับคนในหมู่บ้าน เมื่อตรวจรักษาแล้ว ยังจ่ายยาให้กับคนไข้ในหมู่บ้านอีกด้วย (Bo/Lin/Zhou)  


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ