สี่เดือนแรกปีนี้รายได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง 1.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ
 การเผยแพร่:2020-06-28 16:59:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สถิติล่าสุดจากองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนที่ผ่านมา ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกลดลง 44% สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลกราว 195,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางชี้วัดบรรยากาศการท่องเที่ยวโลกขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการระบาดของโควิด-19 ก่อนภูมิภาคอื่น จึงได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วง 4  เดือนแรกของปีนี้ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง 51% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวของยุโรป ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา และแอฟริกาลดลง  44% 40% 36% และ 35% ตามลำดับ

องค์กรดังกล่าวยังย้ำด้วยว่า รัฐบาลประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต้องทำคำมั่นสัญญาให้เป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวพันถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ทำงานด้านนี้จำนวนหลายล้านคน ตลอดจนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (Tim/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ