นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลตวนอู่กว่า 48.8 ล้านคน
 การเผยแพร่:2020-06-28 17:00:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua Net

\

จากสถิติของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนแสดงว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลตวนอู่ (ระหว่างวันที่ 25- 27 มิถุนายน) ทั่วประเทศจีนมีนักท่องเที่ยวเดินทางภายในประเทศ 48,809,000 คน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 12,280 ล้านหยวน (Bo/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ