จีนประกาศรายการประเภทกิจการต้องห้ามประจำปี 2020 ผ่อนคลายข้อจำกัดในอุตสาหกรรมหลายด้าน
 การเผยแพร่:2020-06-28 17:08:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็ว ๆ นี้  คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงพาณิชย์จีน ได้ประกาศรายการประเภทกิจการต้องห้ามประจำปี 2020  โดยผ่อนคลายข้อจำกัดที่มีต่ออุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมการผลิต  และอุตสาหกรรมการบริการ  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม

รายงานประเภทกิจการต้องห้ามประจำปี 2020 ได้เร่งการเปิดกว้างด้านการเงิน  สาธารณูปโภค  การคมนาคมและการขนส่ง  ได้ยกเลิกการจำกัดทุนต่างชาติของบริษัทหลักทรัพย์  บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนด้านหลักทรัพย์  บริษัทซื้อขายสินค้าล่วงหน้า  และบริษัทประกันชีวิต  ซึ่งทำให้จำนวนรายการประเภทกิจการต้องห้ามในภาคการเงินเป็นศูนย์  ยกเลิกข้อกำหนดด้านการก่อสร้างและการประกอบการเครือข่ายท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำของเมืองที่มีประชากรจำนวน 500,000 คนขึ้นไป ที่เคยต้องให้ฝ่ายจีนถือไว้

ขณะเดียวกัน  จีนยังเปิดกว้างการอนุมัติให้เข้าตลาดด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร ยกเลิกการจำกัดอัตราส่วนของทุนต่างชาติในด้านการผลิตรถยนต์พาณิชย์  ยกเลิกข้อกำหนดในการห้ามผู้ค้าต่างชาติลงทุนการผลิตด้านการถลุงโลหะที่มีกัมมันตภาพรังสี  ด้านการเกษตร  ผ่อนคลายสิทธิในการคัดเลือกและเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่ต้องให้ฝ่ายจีนถือไว้ ให้เป็นฝ่ายจีนถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 34% (Bo/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ