เรื่องเล่างานบรรเทาความยากจน จีนส่งเลขาฯ พรรคคอมมิวนิสต์ลงพื้นที่ขจัดความยากจน
 การเผยแพร่:2020-06-28 17:09:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ตามหมู่บ้านที่ยากจน ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง มักจะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง  ที่พยายามช่วยให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากความยากจน และมีชีวิตที่ดีขึ้น  หนึ่งในนั้นก็คือ  “เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน” ประจำท้องที่ต่าง ๆ  พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังว่าจะช่วยให้ประชากรยากจนในเขตชนบทหลุดพ้นจากความยากจนในปี 2020 ตามมาตรการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้คัดเลือกสมาชิกพรรคดีเด่นให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคฯ ในหมู่บ้านยากจนต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา  พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดส่งเลขาธิการพรรคฯ จำนวน 459,000 คน  ไปยังท้องที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ   นี่เป็นมาตรการสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการต่อสู้กับความยากจน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่ 1 กรกฎาคม  เราจะนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน 10 เรื่องให้ได้รับฟังกัน (Bo/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ