> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quận Đại Hưng Bắc Kinh mở rộng xây dựng phòng thí nghiệm “Hoả Mắt” – trung bình một ngày có thể xét nghiệm 100 nghìn suất
 Mới nhất:2020-06-28 18:18:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Theo tờ “Nhật báo Bắc Kinh”: Trong Nhà tổng hợp của Trung tâm Thể thao quận Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc, phòng thí nghiệm xét nghiệm RNA mái vòm đầu tiên của thành phố với 9 nhà mái vòm hiện đang được mở rộng xây dựng đến 16 nhà mái vòm. Sau khi khánh thành, năng lực xét nghiệm trung bình mỗi ngày sẽ nâng lên đến 100 nghìn suất, tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm RNA của thành phố.Phòng thí nghiệm được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp II, quản lý và lọc gió ra vào của mỗi khu chức năng thông qua thiết kế sáng tạo bằng hệ thống thông gió và lọc gió hiệu suất cao. Người phụ trách hiện trường cho biết, so với phòng thí nghiệm truyền thống, hiệu suất xây dựng phòng thí nghiệm xét nghiệm RNA mái vòm rất cao, một nhà mái vòm bơm đầy không khí chỉ cần 50 phút, hơn nữa bên trong thiết kế theo các mảng chức năng, có thể nâng cấp theo diễn biến mới nhất của dịch bệnh.