แวดวงต่างๆ ในฮ่องกงคัดค้านสหรัฐฯ แทรกแซงกิจการฮ่องกงและกิจการภายในของจีน
 การเผยแพร่:2020-06-29 16:51:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

แวดวงต่างๆ ในฮ่องกงกล่าวว่าการบัญญัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง เป็นมาตรการสำคัญในการยืนหยัดและปรับปรุง หลักนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” การเข้าแทรกแซงและคุกคามจากอิทธิพลภายนอกเป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งจะไม่บรรลุผลสำเร็จ

นางจิง หลิง อุปนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมส่งเสริมสตรีในแวดวงต่างๆ ของฮ่องกงระบุว่า อิทธิพลภายนอกบางกลุ่มที่พยายามสร้างความวุ่นวายให้กับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง และขู่ว่าจะคว่ำบาตรฮ่องกง ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างเปิดเผย และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เป็นสองมาตรฐาน

นายหลิน หลงอาน ผู้แทนประชาชนแห่งชาติในฮ่องกง นายกหอการค้านำเข้าส่งออกจงหวาของฮ่องกงกล่าวว่า อิทธิพลภายนอกใช้ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมาบังหน้า แต่ความจริงคือต้องการสร้างความแตกแยก เรารอคอยให้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมีผลบังคับใช้โดยเร็ว  เราสนับสนุนและขอบคุณรัฐบาลจีนที่ช่วยเหลือในช่วงสำคัญให้ฮ่องกงกลับสู่ความสงบเรียบร้อย (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ