สรรพากรจีนระบุคืนภาษีส่งออกทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม กว่า 6 แสนล้านหยวน
 การเผยแพร่:2020-06-29 16:54:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 28 มิถุนายน กรมสรรพากรจีนประกาศข้อมูลล่าสุดในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ได้ทำการคืนภาษีส่งออกให้กับวิสาหกิจทั่วประเทศรวม 632,400 ล้านหยวน

จีนได้ผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินทุนให้กับวิสาหกิจส่งออกในช่วงการระบาดของโควิด-19

เพื่ออุดหนุนวิสาหกิจการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมเป็นต้นมา จีนได้ปรับเพิ่มอัตราคืนภาษีส่งออกของสินค้า 1,464 รายจาก 10% และ 6% เพิ่มขึ้นเป็น 13% และ 9%  เฉพาะในมณฑลฝูเจี้ยนคาดการณ์ว่าจะลดแรงกดดันให้กับวิสาหกิจ 1,562 แห่งคิดเป็นมูลค่า 127 ล้านหยวน (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ