ปักกิ่งเสร็จสิ้นการตรวจกรดนิวคลีอิกกว่า 8 ล้านคน
 การเผยแพร่:2020-06-29 17:21:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ในการประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโควิค-19 ของทางการกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนระบุว่า จนถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 28 มิถุนายน การตรวจกรดนิวคลีอิกในกรุงปักกิ่งได้สำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมด มีการเก็บตัวอย่างจำนวน 8,299,000 คน และได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบจำนวน 7,687,000 คน ซึ่งถือว่าภารกิจในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ

นายจาง เฉียง รองหัวหน้าคณะทำงานการชี้นำการตรวจโควิค-19 และรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการของคณะกรรมการเทศบาลปักกิ่งกล่าวเน้นว่า ปักกิ่งได้แบ่งการตรวจออกเป็น 4 ครั้งตามลำดับความสำคัญ เพื่อตรวจกรดนิวคลีอิกที่ควรตรวจและต้องตรวจ (Bo/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ