> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Đường hầm với nhiệt độ mặt đất cao trên tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào đoạn Ngọc Khê – Mô Ham thông suốt – nhiệt độ tác nghiệp hơn 500C
 Mới nhất:2020-06-29 17:41:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Qua 4 năm làm việc miệt mài của hơn 1,500 công nhân xây dựng, đường hầm Thạch Đầu Trại với nhiệt độ mặt đất cao trên tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào đoạn Ngọc Khê – Mô Ham do Tập đoàn Cục 11 Đường sắt Trung Quốc nhận thầu xây dựng, ngày 29/6 đã thông suốt thuận lợi. Đến nay, 70/93 đường hầm trên toàn tuyến đường sắt Trung – Lào đoạn Ngọc Khê – Mô Ham đã thông suốt, đặt nền tảng cho thông tàu toàn tuyến theo đúng thời hạn.

Đường hầm Thạch Đầu Trại ở gần núi Mã An, thị trấn Ngư Đường, huyện Mạc Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tổng chiều dài 11,84km. Được biết, nhiệt độ nham thạch trong đường hầm khoảng 360C, nhiệt độ môi trường tác nghiệp cao hơn 500C, nhằm bảo đảm tiến bộ thi công, các nhân viên tác nghiệp thay ca làm việc, đồng thời trang bị máy điều hoà siêu lớn và máy làm băng hoạt động liên tục, giảm nhiệt độ tác nghiệp khoảng 50C.