กรุงปักกิ่งเปิดใช้รถเก็บตัวอย่างกรดนิวคลิอิก
 การเผยแพร่:2020-06-30 15:38:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ กรุงปักกิ่งเปิดใช้รถเก็บตัวอย่างกรดนิวคลิอิก เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการตรวจกรดนิวคลิอิก

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ