ปักกิ่งคุมเข้มการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจัดเพิ่มครูผู้ช่วยดูแลสุขอนามัยในการสอบ
 การเผยแพร่:2020-06-30 15:09:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

การแถลงข่าวการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จัดขึ้นโดยทางการกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนระบุว่า การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของกรุงปักกิ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 4วัน ในระหว่างวันที่7-10กรกฎาคม ซึ่งวันที่ 7และ 8จะเป็นการสอบทั่วประเทศ โดยจะสอบภาษาจีน คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ และวันที่ 9- 10 กรกฎาคมจะจัดการสอบเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป รวมถึง การเมือง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาทั้งหมด 6วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสอบสามวิชา

ในช่วงการสอบ สนามสอบแต่ละแห่งจะเตรียมห้องสอบสำรอง1-3แห่ง และเพิ่มครูผู้ช่วยอีกหนึ่งคนจากหน่วยงานสุขอนามัยการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อมาดูแลห้องสอบ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ