จีนเริ่มใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ำอูตงเต๋อแก้ปัญหาระดับโลก
 การเผยแพร่:2020-06-30 15:48:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 29 มิถุนายน โรงไฟฟ้าพลังน้ำอูตงเต๋อ เขื่อนรูปโค้งที่มีความสูงพิเศษแบบอัจฉริยะและบางที่สุดในโลก  ได้มีพิธีเปิดใช้งานหน่วยผลิตไฟฟ้าชุดแรกผ่านระบบวีดิโอออนไลน์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิศวกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ระดับสิบล้านกิโลวัตต์ของจีนอีกแห่งเริ่มใช้งานแล้ว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำอูตงเต๋อเป็นสถานีกำเนิดไฟฟ้าใหญ่อันดับที่4ของจีน และอันดับที่7 ของโลก ได้ยกระดับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำของจีนและของโลกในหลายด้าน

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างอำเภอลู่กง เมืองคุนหมิงของมณฑลยุนนาน กับอำเภอฮุ่ยตง จังหวัดเหลียงซานของมณฑลเสฉวน เริ่มก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทซานเสีย ฉางเจียงของจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2015 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 38,910 ล้านกิโลวัตต์ เท่ากับบริมาณการใช้ไฟทั้งปีของเมืองคุนหมิง

เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำอูตงเต๋อ มีความสูงอยู่ที่ 279 เมตร มีความหนาเฉลี่ย 40 เมตร สัดส่วนระหว่างความหนากับความสูงเพียง 0.19 เป็นเขื่อนรูปโค้งระดับ300 เมตรที่บางที่สุดในโลก (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ