จีนเริ่มสร้างทางรถไฟ“เซินเจิ้น-เจียงเหมิน”เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า คาดแล้วเสร็จปี 2026
 การเผยแพร่:2020-07-06 16:01:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CR

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ทางรถไฟสาย “เซินเจิ้น-เจียงเหมิน” ซึ่งเป็นโครงการขนส่งที่สำคัญในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เริ่มลงมือก่อสร้างในส่วนเมืองกว่างโจวแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2026

ทางรถไฟสายนี้ยาวประมาณ 116 กิโลเมตร ผ่าน 5 เมือง ได้แก่ เซินเจิ้น ตงกว่าน กว่างโจว จงซาน และเจียงเหมิน ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งบก่อสร้าง 51,300 ล้านหยวน หลังสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยย่นเวลาเดินทางข้ามสองฝั่งแม่น้ำจูเจียงลงได้อย่างมาก มีความสำคัญยิ่งต่องานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ตามเส้นทางรถไฟ (Yim/Patt/Zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ