ปักกิ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มหลักหน่วยต่อเนื่องกัน 7 วัน
 การเผยแพร่:2020-07-06 17:23:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวา — งานแถลงข่าวการป้องกันและควบคุมโควิด-19 กรุงปักกิ่ง วันที่ 5 กรกฎาคม ระบุว่า ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน -  4 กรกฎาคม กรุงปักกิ่งมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สะสมรวมทั้งหมด 334 ราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 47 เป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานในตลาดซินฟาตี้ แบ่งเป็นเพศชาย 187 คน และหญิง 147 คน อายุเฉลี่ย 42 ปี น้อยสุด 1 ปี 7 เดือน มากที่สุด 86 ปี จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นหลักหน่วยต่อเนื่องกัน 7 วัน

การนับผู้ป่วยจะแบ่งตามเขตที่อยู่อาศัย โดยมี 11 เขตในกรุงปักกิ่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเฟิงไถและเขตต้าซิง รวม 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ของผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษามีอาการเบาและอาการธรรมดารวม 328 ราย คิดเป็นร้อยละ 98% ของผู้ป่วยทั้งหมด ทั้งนี้ พบผู้ป่วยมากที่สุดในวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน  และมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่นั้นมา (Tim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ