มณฑลกุ้ยโจวสร้างสะพานสู่สังคมมีกินมีใช้
 การเผยแพร่:2020-07-06 17:24:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

มณฑลกุ้ยโจว หรือ กุยจิ๋ว ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่เป็นภูเขาหรือเนินสูงมากถึง 92.5% เป็นมณฑลที่ไม่มีที่ราบเลยเพียงแห่งเดียวของจีน การคมนาคมขนส่งที่ล้าหลังเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้เปรียบของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งถือเป็น “คอขวด” ในการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลแห่งนี้

\

“ถ้าอยากจะรวยต้องสร้างถนนก่อน” ปีหลัง ๆ นี้ มณฑลกุ้ยโจวจึงสร้างสะพานจำนวนมากนำไปสู่การสร้างสังคมมีกินมีใช้ สะพานที่สร้างขึ้นเหล่านี้มีการออกแบบและโครงสร้างที่ประณีต เต็มไปด้วยเทคนิคและศิลปะ เป็นที่ชื่นชมของทั้งคนในท้องถิ่นและชาวโลก

\

จากสถิติพบว่า สะพานในมณฑลกุ้ยโจวมีจำนวนมากกว่า 2 หมื่นแห่ง ครอบคลุมรูปแบบเกือบทั้งหมดของสะพานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในสะพาน 100  อันดับแรกทั่วโลก มีกว่า 80 แห่งอยู่ในจีน และในจำนวนนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว (Tim/Lu)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ