เมืองคุนซานสร้างแพลตฟอร์มเกษตรอัจฉริยะเพิ่มรายได้ชาวบ้าน
 การเผยแพร่:2020-07-07 16:07:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ปีหลังๆนี้ เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลกลางอย่างแข็งขัน ด้วยการปรับปรุงแพลตฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และบล็อกเชน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้  การทำเกษตรกรรมจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่นับวันมีอนาคตสดใสยิ่งขึ้น

\

นายอี๋ เต๋อซาน รองอธิบดีกรมการเกษตรและชนบทเมืองคุนซานกล่าวว่า “เราพัฒนาการเกษตรและชนบทอัจฉริยะที่มุ่ง 2 ด้านสำคัญ หนึ่งคือมองเห็นได้ สองคือสามารถควบคุมได้ ซึ่งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย เราสามารถมองเห็นกระบวนการผลิตทั้งหมดได้ ที่รวมถึงการให้ปุ๋ยและใช้สารเคมีด้วย ส่วนด้านควบคุมได้นั้นหมายถึง เราสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลิตผลได้ สุดท้ายก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิผลในการทำเกษตรกรรมและช่วยเกษตรกรเพิ่มรายได้”

\

จากข้อมูลของแพลตฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะเมืองคุนซาน คาดว่าถึงสิ้นปี 2020 นี้ สามารถเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรกว่า 2 พันล้านหยวน การยกระดับการเกษตรอัจฉริยะกำลังทำให้เกษตรกรจำนวนมากยิ่งขึ้นได้ลิ้มลองผลประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและอัจฉริยะ ทำให้พวกเขามองเห็นว่า ภาคเกษตรกรรมสามารถมีอนาคตที่พัฒนาก้าวไกลได้ (Yim/Lu/Cai)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ