ระเบียบปฏิบัติในกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 ก.ค.นี้
 การเผยแพร่:2020-07-07 16:15:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ค่ำวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงออกแถลงการณ์ว่า “ระเบียบปฏิบัติมาตราที่ 43 ของกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติสำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ที่ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมนี้

อนึ่ง ระเบียบปฏิบัติฯ ดังกล่าวมีผลทางกฎหมาย 7 ข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้ หนึ่ง) ตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาหลักฐาน สอง) จำกัดสิทธิ์ออกนอกฮ่องกงของผู้ที่ถูกตรวจสอบ สาม) อายัด จำกัด หรือริบเป็นของหลวงต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ สี่) กำจัดข่าวสารคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนเรียกร้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ห้า) เรียกร้องต่างประเทศ องค์กรจัดตั้งเชิงการเมืองของไต้หวัน ตลอดจนตัวแทนของต่างประเทศหรือองค์กรที่จัดตั้งเชิงการเมืองของไต้หวัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกง หก) ยื่นขออำนาจมอบหมายเพื่อดักฟังการสื่อสารและดำเนินการสืบสวนอย่างลับๆ และเจ็ด) ให้ข้อมูลและส่งวัตถุสิ่งของ (Yim/Lu/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ