ปักกิ่งไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
 การเผยแพร่:2020-07-08 17:14:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

วันที่ 8 ก.ค. คณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขกรุงปักกิ่งแจ้งว่า ตั้งแต่เวลา 0 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาของวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งไม่พบผู้ติดเชื้อ หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ และก็ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรายใหม่ ทั้งจากคนในพื้นที่และผู้โดยสารที่เดินทางมากรุงปักกิ่งจากต่างประเทศ ส่วนตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลแล้วมี 13 ราย อนึ่ง ปักกิ่งไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องกันเป็นวันที่สองแล้ว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เวลา 0 นาฬิกาของวันที่ 11 มิ.ย.  จนถึง 24 นาฬิกาของวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมจำนวน 335 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 307 ราย รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 28 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและอยู่ระหว่างเฝ้าสังเกตการณ์มี 31 ราย

ขณะนี้ ทั่วกรุงปักกิ่งทั้ง 16 เขตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ โดยเขตผิงกู่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวนับตั้งเกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้นมา อนึ่ง จนถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันที่ 6 ก.ค. กรุงปักกิ่งมีพื้นที่ความเสี่ยงสูง 1 แห่ง คือ ตำบลฮวาเซียง เขตเฟิงไถ ส่วนพื้นที่ความเสี่ยงระดับกลางมี 18 แห่ง(Yim/Lu/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ