ปักกิ่งไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ต่อเนื่อง 3 วัน
 การเผยแพร่:2020-07-09 17:35:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 9 กรกฎาคม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนยืนยันว่า วันที่ 8 ที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 หรือผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ โดยพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเพิ่ม 1 คน ผู้หายป่วยและออกจากโรงพยาบาลได้ 32 คน

ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 335 ราย ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล 275 ราย ผู้ที่หายป่วยและออกจากโรงพยาบาลได้ 60 ราย ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ 26 ราย

ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม กรุงปักกิ่งมีเขตความเสี่ยงระดับสูง 1 แห่ง คือตำบลฮวาเซียง เขตเฟิงไถ ส่วนเขตความเสี่ยงระดับกลางมี 18 แห่ง (Yim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ