> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc được công nhận thêm hai công viên địa chất thế giới: Tương Tây, tỉnh Hồ Nam và Trương Dịch, tỉnh Cam Túc
 Mới nhất:2020-07-09 18:26:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Tại Hội nghị lần thứ 209 của Hội đồng Chấp hành Tổ chức UNESCO diễn ra ngày 7/7, tại Pa-ri, hai công viên địa chất: Tương Tây, tỉnh Hồ Nam và Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất thế giới. Như vậy, số công viên địa chất thế giới ở Trung Quốc đã tăng lên tới 41 công viên, vượt quá 1/4, trong tổng số 161công viên địa chất thế giới, đứng đầu thế giới.

Từ năm 2003, Trung Quốc bắt đầu xây dựng công viên địa chất thế giới, qua nhiều năm thực tiễn và tìm tòi đã thu được hiệu quả tổng hợp nổi bật q về các mặt như: bảo vệ di chỉ địa chất và môi trường sinh thái, phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân địa phương, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức, giới thiệu hình ảnh quốc gia và thúc đẩy giao lưu quốc tế v.v.