ระดับน้ำ“ทะเลสาบโผหยาง”เพิ่มสูงลบสถิติเก่า ชาวบ้านกว่า 5 ล้านคนได้รับความเสียหาย
 การเผยแพร่:2020-07-13 17:19:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

\

เวลา 0.00 น. ของวันที่ 12 ก.ค. ภายในบ่อวัดระดับน้ำของสถานีซิงจื่อ ซึ่งเป็นสถานีอุทกวิทยาเชิงสัญลักษณ์ของทะเลสาบโผหยาง ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ปรากฏว่าระดับน้ำในทะเลสาบได้สูงเกินขีดแดง “22.52M ระดับน้ำท่วมปี 1998 ” แสดงว่า ระดับน้ำของทะเลสาบโผหยางเพิ่มสูงสร้างสถิติใหม่ นับตั้งแต่มีการบันทึกทางอุทกวิทยาเป็นต้นมา

\

ปัจจุบัน พื้นที่โดยรอบทะเลสาบโผหยางกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา ตามตัวเลขสถิติล่าสุดของกองบัญชาการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งมณฑลเจียงซีระบุว่า ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 ก.ค. ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วมและน้ำหลาก ทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยรอบทะเลสาบโผหยางจำนวน 5.21 ล้านคนได้รับความเสียหาย ต้องอพยพผู้คนกว่า 4.3 แสนคนไปยังที่ปลอดภัยโดยด่วน พื้นที่ทำการเกษตร 4.55 แสนเฮกต้าร์ประสบความเสียหายด้วย

\

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 ก.ค. กองบัญชาการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งมณฑลเจียงซี ได้ประกาศยกระดับเตือนกัยและป้องกันภัยน้ำท่วมจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 แล้ว และหน่วยงานในท้องที่ต่างๆ กำลังดำเนินการกู้ภัยอย่างเต็มความสามารถ (Yim/Lu/Cai)

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น