ปธน.สี เน้น ต้องอนุรักษ์ทะเลและใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรด้วยดี
 การเผยแพร่:2020-07-13 17:28:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันทะเลจีน  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเคยเน้นย้ำในหลายโอกาสว่า  จะต้องอนุรักษ์ทะเลและใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรด้วยดี

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเคยกล่าวว่า  การพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินและการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง

เศรษฐกิจสีน้ำเงินที่เจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางทะเลที่เข้มแข็ง   จีนจึงต้องยกระดับความสามารถในการบุกเบิกพัฒนาทางทะเล   และขยายขอบเขตในการบุกพัฒนาทางทะเล    มุ่งมั่นให้เศรษฐกิจสีน้ำเงินกลายเป็นจุดเติบโตใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

โลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ไม่ได้ถูกทะเลแยกออกเป็นส่วนๆ   แต่ถูกมหาสมุทรเชื่อมประสานให้เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันต่างหาก   ประชาชนประเทศต่างๆ ล้วนมีทุกข์สุขร่วมกัน (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ