> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Đại sứ quán Trung Quốc tại U-gan-đa phát “túi sức khỏe” cho đồng bào tại nước này
 Mới nhất:2020-07-13 18:05:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Để bày tỏ quan tâm của Tổ quốc đối với đông đảo kiều bào sinh sống và làm việc tại U-gan-đa, giúp mọi người thiết thực làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kể từ ngày 12/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại U-gan-đa đã thông qua các đoàn thể nhân dân Trung Quốc tại U-gan-đa cấp phát “túi sức khỏe” cho gần 700 kiều bào có nhu cầu. “Túi sức khỏe” gồm khẩu trang, găng tay và thuốc Liên Hoa Thanh Ôn v.v.

Được biết, U-gan-đa hiện đã từng bước “làm việc và sản xuất trở lại”, nhưng vẫn thiếu các loại vật tư phòng chống dịch bệnh.