> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Mưa lớn liên tiếp ở miền Nam Trung Quốc, tình hình phòng chống lũ lụt gay gắt
 Mới nhất:2020-07-13 18:09:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Chịu sự tác động chồng chéo của các trận mưa lớn và nguồn nước đến từ thượng du, mực nước sông ngòi nhiều tỉnh của miền Nam Trung Quốc lên cao, tình hình phòng chống lũ lụt hết sức gay gắt. Từ 6 giờ ngày 11 đến 0 giờ ngày 12/7, lần lượt có 4 trạm thủy văn có mực nước vượt mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử của năm 1998.

Tối 11/7, tỉnh Giang Tây lần lượt có 3 trạm thủy văn vượt mức cao nhất trong lịch sử, hơn nữa mực nước đều đang lên cao. Tính đến 8 giờ ngày 11/7, các trận mưa lớn kể từ đầu năm nay đã khiến hơn 4,8 triệu người của 14 thành phố, châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có 23 người chết, di chuyển khẩn cấp hơn 200 nghìn lượt người.