มณฑลเจียงซีน้ำท่วมหนัก!ทะเลสาบโผหยางพื้นที่ขยายใหญ่สุดในรอบ 10 ปี
 การเผยแพร่:2020-07-14 15:53:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ขณะนี้ ฝายน้ำล้นในอำเภอโผหยางหลายแห่งประสบปัญหาปริมาณน้ำเพิ่มสูงอย่างมากข้อมูลจากดาวเทียมแสดงว่า พื้นที่ทะเลสาบโผหยางและผืนน้ำโดยรอบได้ขยายกว้างใหญ่สุดในรอบ10 ปี

\

นายสีว์ เว่ยหมิง เลขาธิการใหญ่กองบัญชาการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งมณฑลเจียงซีระบุว่างานป้องกันภัยน้ำท่วมเข้าสู่ช่วงสำคัญและยากที่สุดจนถึงเวลา 19.00 น.วันที่ 12 กรกฎาคม ระดับตรวจวัดน้ำสถานีซิงจื่อของทะเลสาบโผหยางสูงถึง 22.62 เมตรเหนือขีดสูงสุดเมื่อปี1998กว่า 10 เซนติเมตร ต้องเสริมงานเฝ้าระวังป้องกันภัยมากยิ่งขึ้น (Yim/kt/peng)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น