หางโจวจัดกิจกรรม “เอเชียนเกมส์เข้าถึงประชาชน”
 การเผยแพร่:2020-07-14 15:58:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 13 กรกฎาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการจัดงานกีฬาเอเชียนเกมส์เมืองหางโจวจัดกิจกรรม “เอเชียนเกมส์เข้าถึงประชาชน” ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ “ความรู้เอเชียนเกมส์” “กีฬาเอเชียเกมส์” และ “วัฒนธรรมเอเชียนเกมส์” โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมปีนี้

“ความรู้เอเชียนเกมส์” จะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ความรู้ และการประกวดตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนเข้าใจงานกีฬาเอเชียนเกมส์มากขึ้น พร้อมเข้าร่วมเป็นผู้สมัครทำกิจกรรม

“กีฬาเอเชียนเกมส์” จะใช้วิธีออนไลน์และออฟไลน์ กระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย และสนใจเอเชียนเกมส์

“วัฒนธรรมเอเชียนเกมส์” จะเน้นแนวคิดสีเขียว อัจฉริยะ และการประหยัด ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ขยะหมุนเวียนและวัสดุทางธรรมชาติ ออกแบบผลงานศิลปะที่มีเอเชียนเกมส์เป็นแนวคิดหลัก เป็นต้น (Bo/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ