ปธน. รัสเซีย เน้นควรจัดการประชุมสุดยอด 5 ประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
 การเผยแพร่:2020-07-14 16:04:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 12 กรกฎาคม นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวว่า ปัจจุบัน กิจการทั่วโลกมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นจึงควรจัดการประชุมสุดยอด 5 ประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 23 มกราคมนี้ นายปูตินกล่าวขณะเข้าร่วมฟอรั่มที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ครั้งที่ 5 ที่กรุงเยรูซาเลมว่ารัสเซียเสนอให้จัดการประชุมสุดยอดดังกล่าว ต่อมาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปธน.ปูตินได้เรียกร้องอีกครั้งว่า ควรจัดการประชุมสุดยอด 5 ประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการเจรจาในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การพิทักษ์รักษาสันติภาพของโลก ส่งเสริมความมั่นคงของโลกและภูมิภาค ร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายและการใช้ความรุนแรง เป็นต้น

ทั้งนี้ สื่อมวลชนรัสเซียรายงานว่า อีก 4 ประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงฯ ต่างแสดงความสนใจในการจัดการประชุมฯ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียจะปรึกษาวาระต่าง ๆ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเลือกเวลาและสถานที่จัดการประชุมให้ชัดเจน (Bo/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ