ผู้เชี่ยวชาญจีนระบุกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจะดูแลความมั่นคงและความเจริญของฮ่องกง
 การเผยแพร่:2020-07-14 16:16:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ นายหวง ผิง ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันสังคมศาสตร์ของจีนกล่าวว่า กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจะรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของจีน ช่วยให้ฮ่องกงมีความมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนฮ่องกง

นายหวง ผิง กล่าวว่า การเปิดเผยและมีผลบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวกับฮ่องกง การตั้งคณะกรรมการความมั่นคงและกรมความมั่นคงแห่งชาติประจำฮ่องกง ช่วยให้ฮ่องกงมีข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคง พร้อมยังได้เพิ่มกลไกและองค์กรการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมของฮ่องกงพัฒนาอย่างก้าวหน้าและมั่นคง

นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวจะร่วมกับกฎหมายหลักพื้นฐานและรัฐธรรมนูญ ประกันระเบียบและความเป็นปกติ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนฮ่องกงในเชิงกฎหมาย

พร้อมระบุว่า สหรัฐฯ ยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีของฮ่องกงโดยผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวกับฮ่องกง  เป็นการกระทำฝ่ายเดียว ซึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก และจะส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศอื่นๆ และสหรัฐฯ เอง (Bo/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ