> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hợp long thuận lợi đoạn đê bị vỡ tại Vấn Quế Đạo Khư ở Phồn Dương Tỉnh Giang Tây Trung Quốc
 Mới nhất:2020-07-14 18:20:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
23 giờ 8 phút ngày 13/7, cùng với chiếc xe ủi ủi khối đất đá cuối cùng vào đoạn đê bị vỡ, hiện trường hợp long đoạn đê bị vỡ tại Vấn Quế Đạo Khư ở huyện Phồn Dương, Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc vang lên tiếng hoan hô. Sau 83 tiếng đồng hồ phấn đấu cứu hiểm liên tục, đoạn đê bị vỡ rộng 127 mét đã hợp long thành công.