มณฑลหูหนานตั้ง "ห้องเรียนคลาวด์" ช่วยเด็กชนบทได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกับเมืองใหญ่
 การเผยแพร่:2020-07-15 17:42:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ "ห้องเรียนคลาวด์" เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เด็กในเขตชนบทและเขตเขาของมณฑลหูหนาน มีความสุขกับแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังทางการศึกษาของจีนกำลังหยั่งรากลึก

เพื่อปรับปรุงสภาพโรงเรียนในพื้นที่ยากจน หลายปีมานี้ มณฑลหูหนานได้สร้างโรงเรียนสมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก และรับนักเรียนยากจนเข้าศึกษาเป็นการเฉพาะ โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนฝูหรง" ซึ่งมีการจัดตั้ง “ห้องเรียนคลาวด์” กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัด และดำเนินการสอนจากทางไกลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เด็กๆในเขตเขาสามารถฟังบทเรียนที่มีคุณภาพได้ตลอดเวลา ในเวลาเดียวกัน มณฑลหูหนานยังได้อบรมครูผู้สอนที่มีคุณภาพเพื่อ  "โรงเรียนฝูหรง" ดำเนินการฝึกอบรมครูและการสอนออนไลน์เป็นประจำ  ส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงระหว่างเมืองและเขตชนบท

\

คาดว่าภายในปี 2021 โรงเรียนฝูหรง 100 แห่งจะครอบคลุมมณฑลและเมืองที่ยากจนทั้งหมดในหูหนาน และเด็กยากจนกว่า 150,000 คน จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกที่บ้าน (Yim/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ