อดีตรองผ.อ.สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนคาดการณ์เศรษฐกิจจีนเติบโตเชิงบวกตลอดปี 2020
 การเผยแพร่:2020-07-15 17:43:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมแถลง “รายงานกลางปีว่าด้วยการวิเคราะห์กับคาดการณ์ต่อเศรษฐกิจมหภาคของจีน” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยการคลังกับเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้ นายเส่ว เซี่ยนชุน อดีตรองผ.อ.สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนกล่าวว่า ภายใต้ดุลยภาพใหม่แห่งการป้องกันและควบคุมโควิด-19 นั้น ไม่ว่าในแง่มุมการผลิตและความต้องการล้วนปรากฏให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นฟูที่ชัดเจน เศรษฐกิจจีนสามารถบรรลุการเติบโตในเชิงบวกตลอดทั้งปี 2020 แต่อัตราการเติบโตมีอยู่จำกัด

เขาเน้นว่า การบรรลุการเติบโตในเชิงบวกนั้น ต้องมี 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1.เชิดชูความได้เปรียบอันใหญ่หลวงของจีนที่เกิดจากตลาดภายในให้เต็มกำลัง ผลักดันการบริโภคกับการลงทุนให้บรรลุการเติบโตในเชิงบวก ฟื้นฟูการส่งออกและการนำเข้า 2.แสดงบทบาทพลวัต (พลังขับเคลื่อน) ของเศรษฐกิจใหม่ให้เต็มที่

เขาเห็นว่ ภายใต้กรณีที่ระดับความรุนแรงของการระบาดไม่ได้แตกต่างกันมาก เขตพื้นที่ที่ต่างกันจะมีอัตราการหดตัวที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งประการก็คือ สัดส่วนของพลวัตเศรษฐกิจใหม่ในแต่ละเขตพื้นที่ไม่เท่ากัน โดยหากเขตพื้นที่ที่มีสัดส่วนพลวัตเศรษฐกิจใหม่ในเศรษฐกิจรวมนั้นสูง ก็จะมีอัตราการหดตัวเล็กน้อย ตรงกันข้ามก็จะหดตัวมากกว่า (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ