อียู-อินเดียย้ำกระชับความร่วมมือต้านโรคระบาดและเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 การเผยแพร่:2020-07-16 17:17:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการจัดประชุมสุดยอดระหว่างสหภาพยุโรป-อินเดียผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งสองฝ่ายได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุมว่า จะส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนแนวคิดพหุภาคี ตลอดจนความร่วมมือในขอบเขตต่างๆ เช่น การรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การค้าการลงทุน และด้านความมั่นคง เป็นต้น

แถลงการณ์ร่วมระบุว่า สหภาพยุโรปและอินเดียจะร่วมกันส่งเสริมแนวคิดพหุภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎข้อตกลงพหุภาคีโดยถือสหประชาชาติและองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลาง สองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก มีความหมายอันสำคัญยิ่งต่อการปกป้องชีวิตมนุษย์ และลดผลกระทบจากโรคระบาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนยกระดับความสามารถในการรับมือกับโรคระบาด

ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหภาพยุโรปและอินเดียยืนยันคำมั่นสัญญาปฏิบัติตาม “ข้อตกลงปารีส” นอกจากนี้ สองฝ่ายประกาศจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการประสานความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนบุคลากร และในขอบข่ายดิจิทัล เป็นต้น (Yim/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ