บทวิเคราะห์ : การที่สหรัฐฯ ใช้ "กฎหมายแทรกแซงฮ่องกง" คุกคามจีนนั้นย่อมไม่สำเร็จ
 การเผยแพร่:2020-07-16 17:23:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆนี้  สหรัฐฯไม่คำนึงถึงเสียงคัดค้านของจีนผ่านกฎหมายว่าด้วยความเป็นอิสระแก่ตนของฮ่องกง โดยมีเจตนาร้ายใส่ร้ายกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนในฮ่องกง อีกทั้งยังคุกคามว่าจะคว่ำบาตรจีนด้วย การแทรกแซงกิจการภายในของจีนนี้ ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ถูกตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกและถูกประณามจากผู้ที่มีความเป็นธรรม

ทั้งนี้ มาตราที่ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้กำหนดหลักการที่สำคัญ เช่น "ความเท่าเทียมกันในระบอบอธิปไตย"  “ไม่แทรกแซงเหตุการณ์ภายในเขตอำนาจของประเทศอื่น" ปี 1970 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ผ่าน  แถลงการณ์กฎหมายระหว่างประเทศ  โดยกำหนดว่า ไม่มีประเทศหรือกลุ่มประเทศใด มีสิทธิเข้าแทรกแซงโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกิจการภายในหรือการทูตของประเทศอื่น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การที่สหรัฐฯ ดำเนินการ “คว่ำบาตร" ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ย่อมจะไม่ประสบผล

\

การคว่ำบาตรต่าง ๆ เป็นดาบสองคม ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้รับกำไรสูงสุดในฮ่องกงจากคู่ค้าทั่วโลก หากมีการคว่ำบาตรจีนจะเห็นได้ชัดว่าเป็นมาตรการที่โง่เขลาสำหรับสหรัฐฯ

นักการเมืองอเมริกันควรเห็นชัดเจนว่า ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกง เกิดจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของประเทศ และการพยายามทำงานของประชาชน การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ไม่สามารถสั่นคลอนการพัฒนาของฮ่องกง และไม่สามารถทำให้คนจีน 1,400 ล้านคน เกิดความวิตกกังวลได้ มีแต่จะทำให้ประชาชนจีนเข้าใจถึงเจตนาร้ายจากนิสัยครองความเป็นเจ้าของสหรัฐฯ และประชาชนจีนจะยิ่งมีความเด็ดเดี่ยวในการรักษากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง จีนขอย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่า นักการเมืองสหรัฐอเมริกา ต้องหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีน รวมทั้งกิจการในฮ่องกงด้วย มิฉะนั้น จะได้รับการโต้ตอบอย่างเด็ดขาด (Yim/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ