> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn”: Mỹ ứng phó dịch COVID-19 thất bại chẳng khác nào là “Cuộc khủng hoảng làm cả thế giới kinh ngạc”
 Mới nhất:2020-07-21 18:07:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Ngày 20/7, tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn” đăng bài viết nhan đề “Cuộc khủng hoảng làm cả thế giới kinh ngạc: Phản ứng của Mỹ đối với dịch COVID-19”. Bài viết cho thấy, trong những tháng phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, nhiều nước đã kiểm soát được dịch bệnh, nhưng ở Mỹ, sự lây lan của dịch bệnh đã mất kiểm soát, các bang ở Mỹ tan tác trước dịch COVID-19, tràn đầy thù hận và chia rẽ. Bài viết thẳng thắn rằng, Chính phủ Mỹ thể hiện sự thất bại khiến người kinh ngạc về mặt phòng chống dịch COVID-19.  Tờ “Bưu điện Oa-xinh-tơn” bình luận rằng, thái độ chống các nhà khoa học đã trở thành thuyết âm mưu, và một phần của chương trình nghi sự chính trị của Mỹ.