> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Nhu cầu của thị trường lao động Trung Quốc trong quý II tăng trở lại, tình hình việc làm từng bước ổn định
 Mới nhất:2020-07-22 18:06:01   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 21/7, Vụ trưởng Vụ xúc tiến việc làm Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Trương Oánh cho biết, quý I tình hình việc làm của Trung Quốc suy giảm, quý II cùng với việc khôi phục làm việc và sản xuất được thúc đẩy vững chắc, các biện pháp ổn định việc làm được thực thi toàn diện, nhu cầu của thị trường lao động tăng trở lại, tình hình việc làm từng bước ổn định.

Số liệu cho thấy, tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp điều tra thành thị trên cả nước là 5,7%, cuối quý II, tỷ lệ đăng ký thất nghiệp trong thành thị trên cả nước là 3,84%; nhu cầu của thị trường từ âm chuyên sang dương, và tiếp tục có đà tăng.

Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp thúc đẩy việc làm, giảm ba bảo hiểm xã hội là dưỡng lão, thất nghiệp và tai nạn lao động cho doanh nghiệp.

Đối với một số vùng nghèo khó trọng điểm, thông qua các biện pháp ưu tiên đi làm công, ưu tiên ổn định cương vi, ưu tiên bố trí ... đảm bảo quy mô lao động nghèo khó đi làm công vượt mức năm ngoái.