> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tổ chức hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít
 Mới nhất:2020-07-22 18:13:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Chiều ngày 21/7, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường tổ chức hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít theo lời mời.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Lào, sẵng sàng cùng Lào tiếp tục thúc đẩy hợp tác xây dựng Hành lang kinh tế Trung-Lào và các dự án trọng điểm, cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ theo khả năng để Lào nâng cao năng lực phát triển bền vững của mình.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít tái khẳng định Lào luôn ủng hộ kiên định trên vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, Lào sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Lào-Trung Quốc, tích cực thực hiện các dự án hợp tác trọng điểm, cùng các bên nỗ lực thực hiện tốt Hội nghị Cấp cao hợp tác sông Lan Thương-Mê Công và Hội nghị Cấp cao hợp tác Đông Á diễn ra trong năm nay, tranh thủ sớm đạt được “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)”, thúc đẩy phát triển quan hệ ASEAN-Trung Quốc.