ช่องทางการขนส่งใหม่ระหว่างแผ่นดินใหญ่-ทะเลเชื่อมโยงครอบคลุม 92 ประเทศและภูมิภาค
 การเผยแพร่:2020-07-24 17:12:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วันที่ 23 กรกฎาคม บริษัทพัฒนาโลจิสติกส์ช่องทางทิศใต้ของจีน-สิงคโปร์ ประกาศผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปีนี้ว่า ช่องทางการขนส่งใหม่ระหว่างแผ่นดินใหญ่-ทะเลได้ครอบคลุม 234 ท่าเรือ ใน 92 ประเทศและภูมิภาค

ช่องทางใหม่ดังกล่าวเชื่อมโยงการค้าระหว่างแผ่นดินใหญ่กับทะเล ภายใต้ความร่วมมือของมณฑลทางภาคตะวันตกของจีนกับประเทศสิงคโปร์ โดยนครฉงชิ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานและมีเขตปกครองระดับมณฑลซึ่งรวมถึง กวางสี กุ้ยโจว กานซู่ ชิงไห่ และซินเจียง เป็นจุดเชื่อมต่อ ใช้รูปแบบการขนส่งทางราง ทางน้ำ และทางถนน ไปทางทิศใต้ผ่านอ่าวเป่ยปู้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ย่นระยะเวลาการขนส่งลงมากเมื่อเทียบกับการเดินเรือจากภาคตะวันออกของจีน

สถิติระบุว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2017  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา จำนวนการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศดำเนินการไปแล้ว 1,966 เที่ยว โดยเริ่มต้นจากสัปดาห์ละ 1 เที่ยว เพิ่มความถี่เป็นวันละ 2 เที่ยวไป-กลับพร้อมกัน สินค้านำเข้าและส่งออกครอบคลุมรถยนต์และอะไหล่ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เคมี  อุตสาหกรรมเบา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดื่ม ตลอดจนอาหารแช่แข็ง เป็นต้น รวมกว่า 350 ประเภท

ปัจจุบัน ช่องทางใหม่แผ่นดินใหญ่-ทะเลได้เชื่อมโยงกับเส้นทางการขนส่งจีน-ยุโรปและแม่น้ำทองคําแยงซี อีกทั้งยังประสานเข้ากับแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 อย่างกลมกลืน (Tim/Cui/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ