เมืองชางตูที่สวยงาม
 การเผยแพร่:2020-07-27 17:42:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมืองชางตู ตั้งอยู่ทางตะวันออกในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน ซึ่งชื่อของเมืองนี้ในภาษาทิเบต มีความหมายว่า ดินแดนที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำอ๋างชีว์และแม่น้ำจาชีว์ไหลผ่านตัวเมือง เมืองชางตูจึงโดดเด่นด้วยความงามแห่งขุนเขา สายน้ำ และสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตน (Yim/Chu)

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ