นักร้องประสานเสียงในหมู่บ้านนำความหวังให้กับชาวบ้าน
 การเผยแพร่:2020-07-27 17:51:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ในหมู่บ้านหงเป่า อำเภอจงหนิง เมืองจงเว่ยของเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุย หนิงเซี่ย มีนักร้องประสานเสียงที่ประกอบด้วยชาวนากว่า 80 คน ชาวนาที่มีฐานะดีขึ้นถือการร้องเพลงประสานเสียงเป็นจิตวิญญาณของการดำรงชีวิต ใช้เสียงเพลงมาชื่นชมความสวยงามของบ้านเมืองและชีวิตใหม่ในชนบท

หมู่บ้านหงเป่าเป็นหมู่บ้านผู้อพยพ เมื่อทศวรรษปี 1990 เขตหนิงเซี่ยใช้นโยบายอพยพเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน  ชาวนาอพยพจากเขตยากจนซีไห่กู้มาถึงที่นี่เนื่องจากได้รับการอุดหนุนนโยบายพิเศษของรัฐบาล และความขยันหมั่นเพียรทำให้ชาวนาที่ยากจนค่อย ๆ มีฐานะที่ดีขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาวบ้านจึงมีความหวังและความต้องการทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการอำเภอจงหนิง หมู่บ้านหงเป่าได้จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงชาวนาขึ้น

นายหลี่ เจิ้นหง ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงและหัวหน้าคณะที่มาจากหอวัฒนธรรมอำเภอจงหนิงกล่าวว่า ขณะนี้ในคณะมีสมาชิกกว่า 80 คน มีอายุเฉลี่ย 40 ปีขึ้นไปและ มี 4 คนอายุมากกว่า 60 ปี “ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ศึกษาน้อย และมี 10 กว่าคนไม่เคยเรียนหนังสือ แต่พวกเขาได้ยืนหยัดทำหน้าที่นี้มานานกว่า 1 ปีโดยพวกเขาจะทำนาในช่วงกลางวัน และเวลา 2 ทุ่มจะเดินทางถึงหมู่บ้านหงเป่า ฝึกร้องเพลงจนถึง 5 ทุ่มกว่า”

สมาชิกในคณะประสานเสียงจะใช้เวลากลางคืนฝึกซ้อมการร้องเพลง เฉาลี่กล่าวว่า ไม่ว่าจะยุ่งหรือเหนื่อยอย่างไรทุกคนก็จะมาฝึกซ้อมการร้องเพลงด้วยกัน

เมื่อกล่าวถึงผลที่ได้มาจากคณะประสานเสียง เจ้า ไฉ่หลิงบอกว่า เมื่อก่อนการใช้ชีวิตอย่างยากไร้ ไม่มีเป้าหมายทางจิตวิญญาณ แต่เมื่อเข้าร่วมคณะประสานเสียงแล้วทำให้ความใฝ่ฝันที่ไม่เคยคาดหวังกลายเป็นจริงขึ้น และทำให้ตัวเองมีพลังมากขึ้น (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ