> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Việc Bảo tồn cổ vật của Trung Quốc đang hướng tới bảo tồn tổng hợp di sản văn hóa và di sản thiên nhiên
 Mới nhất:2020-07-27 17:51:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Việc bảo tồn cổ vật không thể tách rời với cuộc sống xã hội và không gian thiên nhiên, việc bảo tồn cổ vật của Trung Quốc đang hướng tới bảo tồn tổng hợp di sản văn hóa và di sản thiên nhiên, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong thế giới đời sống.

 Viện trưởng Học viện Cố Cung Thiền Tế Tường mới đây cho biết, việc bảo tồn di sản văn hóa và di sản thiên nhiên là từ những cung điện, chùa chiền, nhà kiến trúc mang tính kỷ niệm mở rộng đến nhà ở và nhà xưởng. Những khu phố lịch sử, thôn làng truyền thống, bản làng dân tộc mà mọi người sinh sống cũng đang trở thành đối tượng được bảo tồn. Ví dụ không gian làm việc trong hoạt động thăm dò Sao Hỏa sẽ được bảo tồn ngay từ ngày bắt đầu hoạt động.

 Được biết, Trung Quốc là một trong những nước có số lượng di sản thế giới tăng nhanh nhất, số lượng di sản thiên nhiên và số lượng di sản văn hóa và thiên nhiên đứng đầu thế giới.