นับถอยหลัง 100 วัน เข้าสู่งานมหกรรม CIIE ครั้งที่ 3
 การเผยแพร่:2020-07-27 17:51:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 27 กรกฎาคม นับถอยหลัง 100 วันสู่การเปิดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติของจีน (China International Import Expo:CIIE) ครั้งที่ 3  การเตรียมงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระเบียบ ปัจจุบันความสำคัญของงานได้เปลี่ยนจากการจัดหานิทรรศการเข้าสู่กระบวนการจัดนิทรรศการ โดยมีจำนวนบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและบริษัทที่ติดอันดับ 500 บริษัทยักษ์ใหญ่ของนิตยสารฟอร์จูน เข้าร่วมในงาน นอกจากนั้นยังมีบริษัทจีนและต่างประเทศจำนวนมากสนใจเข้าร่วมในงานนี้

พื้นที่ตามแผนนิทรรศการ CIIE ครั้งที่ 3 คือ 360,000 ตารางเมตร  คิดเป็น 20% มากกว่าพื้นที่ครั้งที่แล้ว งานมหกรรมสินค้านำเข้า ฯ ปีนี้จะแบ่งการจัดงานออกเป็น 6 พื้นที่  ได้แก่ พื้นที่อาหารกับผลิตผลการเกษตร  รถยนต์  อุปกรณ์ทางเทคนิค  สินค้าบริโภค  เวชภัณฑ์   ยารักษาโรคกับการดูแลสุขภาพ  ตลอดจนพื้นที่การค้าการบริการ  นอกจากนี้ยังจะเปิดพื้นที่พิเศษอีก 4 พื้นที่  ได้แก่  พื้นที่สาธารณสุขกับการป้องกันโรค พื้นที่ประหยัดพลังงานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่การเดินทางแบบอัจฉริยะ  และพื้นที่อุปกรณ์ด้านกีฬากับการแข่งขัน ตอนนี้พื้นที่ที่ทำสัญญาของสินค้าบริโภค การรักษาทางการแพทย์ การค้าการบริการเกินกว่าที่วางแผนไว้ พื้นที่จัดแสดงรถยนต์ก็เกือบเต็มจำนวนเนื่องจากบริษัททั่วโลกต้องการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก (Bo/Patt/Zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ