> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
240 Học viện Khổng Tử mở giáo trình Đông y và Thái cực quyền
 Mới nhất:2020-07-28 18:18:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Số liệu thống kê của Cục Quản lý Đông y dược Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tính đến tháng 12 năm 2019, toàn thế giới đã có 15 Học viên Khổng Tử và Lớp Khổng Tử Đông y, 240 Học viện Khổng Tử mở giáo trình giảng dạy Đông y và Thái cực quyền tại 78 quốc gia, số học viên đăng ký lên tới 35 nghìn, 185 nghìn lượt người tham dự hoạt động trải nghiệm liên quan.

Hiện nay, Đông y dược đã quảng bá vào 183 nước và vũng lãnh thổ trên thế giới, tính đến tháng 12 năm 2019, Trung tâm hải ngoại Đông y dược và cơ sở trong nước triển khai hợp tác với gần 90 nước, lũy kế thành lập 388 dự án hợp tác, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp nước ngoài hơn 13 nghìn lượt người.