ปธน.จีนระบุ AIIB ควรเป็นเวทีใหม่สำหรับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
 การเผยแพร่:2020-07-29 16:16:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 28 กรกฎาคม ในพิธีเปิดการประชุมประจำปีครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ปธน.สีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวคำปราศรัยว่า การแก้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์นั้น ประเทศต่างๆ จะต้องพยายามสร้างกลไกพหุภาคีในพื้นที่ทั่วโลกอย่างเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น  ธนาคาร AIIB จะต้องเป็นเวทีใหม่สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของสมาชิกประเทศต่างๆ และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

ปธน. สีจิ้นผิง ได้พูดถึงข้อเสนอ 4 ประการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ AIIB อันได้แก่ จะต้องร่วมแรงในการพัฒนา สร้างธนาคาร AIIB ให้เป็นธนาคารที่บุกเบิกการพัฒนาด้วยกลไกพหุภาคีแบบใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันทั่วโลก  ใช้นวัตกรรมนำแนวคิดการพัฒนา รูปแบบการประกอบการ และการบริหารโครงสร้าง  สร้างธนาคาร AIIB ให้เป็นเวทีต้นแบบการพัฒนาใหม่ที่พัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัย  จะต้องยืนหยัดในมาตรฐานและคุณภาพสูง สร้างความร่วมมือแห่งการพัฒนาระหว่างประเทศที่ดีที่สุด และจะต้องยืนหยัดในการเปิดกว้างให้มากยิ่งขึ้น สร้างธนาคาร AIIB ให้เป็นแบบอย่างของความร่วมมือแบบพหุภาคี (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น