ปธน.จีน ชี้การสนับสนุนซึ่งกันและกันและความสามัคคีเป็นหนทางที่ถูกต้องเพียงทางเดียวในการเอาชนะวิกฤต
 การเผยแพร่:2020-07-29 16:18:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 28 กรกฎาคม ในพิธีเปิดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB)  ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวคำปราศรัยโดยชี้ว่า การปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่า มนุษยชาติเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ซึ่งควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุข สนับสนุนซึ่งกันและกันและสามัคคีร่วมมือกัน เป็นหนทางที่ถูกต้องเพียงทางเดียวในการเอาชนะวิกฤต

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวด้วยว่า เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นในกระแสเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ นานาประเทศควรใช้พยายามร่วมกันเพื่อได้มาซึ่งการบริหารจัดการโลกที่หลอมรวมกันได้มากยิ่งขึ้น กลไกพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียควรเป็นเวทีใหม่ในการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของประเทศสมาชิก และผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ (Bo/Lu/Zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ