> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công tạm dừng thi hành hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a và Anh
 Mới nhất:2020-07-29 18:19:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 28/7, Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công tuyên bố, căn cứ chỉ thị của Chính phủ Trung ương, Chính quyền Đặc khu ngày 28/7 lần lượt thông báo Tổng Lãnh sự quán Ca-na-đa tại Hồng Công, Tổng Lãnh sự quán Ô-xtrây-li-a tại Hồng Công và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồng Công về tạm dừng thi hành hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với Chính phủ Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a và Anh.

Người Phát ngôn Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công cho biết, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a và Anh đơn phương tạm dừng hiệp định chuyển giao tội phạm bỏ trốn ký kết với Chính quyền Đặc khu Hồng Công với cớ Luật An ninh quốc gia Hồng Công, đây là thao túng chính trị với tiêu chuẩn kép, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, Chính quyền Đặc khu Hồng Công phản đối mạnh mẽ việc này.