จีนเตรียมขยายขอบเขตการประกันชีวิตความเป็นอยู่ครอบคลุมทุกระดับ
 การเผยแพร่:2020-07-30 15:44:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่  29 กรกฎาคม เจี่ยง เหว่ย รองอธิบดีกรมช่วยเหลือทางสังคมของกระทรวงกิจการพลเรือนของจีน กล่าวในการแถลงข่าวว่ากระทรวงกิจการพลเรือนและกระทรวงการคลังร่วมกันออกหนังสือเวียน เสนอให้ขยายขอบเขตการประกันชีวิตขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมให้ครอบคลุมถึงทุกชนชั้นในปัจจุบันอย่างมีเสถียรภาพ

หนังสือเวียนชี้ว่า ครอบครัวที่มีรายได้น้อยหมายถึงรายได้เฉลี่ยต่อคนในครอบครัวสูงกว่ามาตรฐานการประกันขั้นต่ำในเมืองในชนบทและในท้องถิ่น แต่ต่ำกว่ามาตรฐานการประกันขั้นต่ำ 1.5 เท่า และมีทรัพย์สินสอดคล้องกับการประกันขั้นต่ำตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

เจี่ยงเหว่ยกล่าวว่า สมาชิกครอบครัวที่ยากลำบากเป็นพิเศษ เช่นผู้พิการทุพลภาพ และผู้ป่วยโรคร้ายแรง เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจะได้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ และในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงจะมีการผ่อนคลายเงื่อนไขการเข้าระบบประกันตามความเหมาะสม (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ